Te trendy będą dominować w nauce języka angielskiego w 2020 r.